5.5 จำหน่ายคูปองซื้อ 1 แถม 1 วันเดียวเท่านั้น !!

จำหน่ายคูปองซื้อ 1 แถม 1 วันเดียวเท่านั้น !!

วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564

09.00 - 18.00 น.

++ คูปองส่วนลดค่าขนส่งจีน-ไทย ++

1.)  คูปองมูลค่า 200.- บาท (+รับเพิ่ม 200.- บาท)
>> สามารถใช้ได้กับบิลขนส่งมูลค่า 500.- บาทขึ้นไป
 
2.)  คูปองมูลค่า 300.- บาท (+รับเพิ่ม 300.- บาท)
>> สามารถใช้ได้กับบิลขนส่งมูลค่า 800.- บาทขึ้นไป
 
3.) คูปองมูลค่า 500.- บาท (+รับเพิ่ม 500.- บาท)
>> สามารถใช้ได้กับบิลขนส่งมูลค่า 1,000.- บาทขึ้นไป
 
-----------------------
คูปองส่วนลดค่าจัดส่งรถบริษัทฯ
(เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
มูลค่า 550.- บาท (+รับเพิ่ม 550.- บาท)
>> สามารถใช้ได้กับบิลขนส่งมูลค่า 1,000.- บาทขึ้นไป
 
-----------------------
 
** ค่าธรรมเนียมการแพ็ค
(สำหรับค่าบริการการแพ็คสินค้าขนส่งเอกชนภายในประเทศ)
มูลค่า 99.- บาท (+รับเพิ่ม 99.- บาท)
>> สามารถใช้ได้กับบิลขนส่งมูลค่า 1,000.- บาทขึ้นไป
 
-----------------------
>>  เงื่อนไขโปรโมชั่น 5.5 BUY 1 GET 1  <<
1. จำหน่ายคูปองส่วนลดในวันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 วันเดียวเท่านั้น โดยมีรายละเอียดราคาและเงื่อนไขการใช้งานคูปอง ดังต่อไปนี้
 
1.1) คูปองส่วนลดค่าขนส่งจีน-ไทย มูลค่า 200.- บาท (+รับเพิ่ม 200.- บาท)
>> สามารถใช้ได้กับบิลขนส่งมูลค่า 500.- บาทขึ้นไป
 
1.2) คูปองส่วนลดค่าขนส่งจีน-ไทย มูลค่า 300.- บาท (+รับเพิ่ม 300.- บาท)
>> สามารถใช้ได้กับบิลขนส่งมูลค่า 800.- บาทขึ้นไป
 
1.3) คูปองส่วนลดค่าขนส่งจีน-ไทย มูลค่า 500.- บาท (+รับเพิ่ม 500.- บาท)
>> สามารถใช้ได้กับบิลขนส่งมูลค่า 1,000.- บาทขึ้นไป
 
1.4) คูปองส่วนลดค่าจัดส่งรถบริษัทฯ มูลค่า 550.- บาท (+รับเพิ่ม 550.- บาท)
(เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
>> สามารถใช้ได้กับบิลขนส่งมูลค่า 1,000.- บาทขึ้นไป
 
1.5) ค่าธรรมเนียมการแพ็ค มูลค่า 99.- บาท (+รับเพิ่ม 99.- บาท)
(สำหรับค่าบริการการแพ็คสินค้าขนส่งเอกชนภายในประเทศ)
>> สามารถใช้ได้กับบิลขนส่งมูลค่า 1,000.- บาทขึ้นไป
 
2.  ทางบริษัทฯ ขอจำกัดสิทธิ์การซื้อคูปอง 1 ประเภท ต่อ 1 รหัสลูกค้าเท่านั้น
คือ คูณลูกค้าสามารถซื้อคูปองได้ทั้งหมด แต่ซื้อได้เพียงประเภทละ 1 ครั้งเท่านั้น
 
3.  ทางบริษัทฯ จำกัดสิทธิ์การใช้งานคูปอง 1 ประเภท ต่อ บิลเท่านั้น
 
4.  คูปองที่จำหน่ายในโปรโมชั่น 5.5 นี้ หมดเขตการใช้งานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 
5.  โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขบิล , เปลี่ยนแปลง , ถอนเครดิตเงินคืน หรือยกเลิกได้หลังช่วงเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดในทุกกรณี
 
6.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือการตัดสินของทางบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 
-----------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
Tel. : 080 000 2526 , 080 003 2233
Official LINE : @tcatcargo
Email : shipping@tcatcargo.com